TeideProjectes, l’aliat de l’escola innovadora

TeideProjectes és una solució idònia per a les escoles que creuen en la necessitat de fer un gir en el seu enfocament educatiu per centrar-lo en l’aprenentatge competencial.
En cada projecte interdisciplinari, que dura unes sis setmanes, el professorat guia els alumnes en la consecució d’un repte. Es treballa per fases, resolent tasques i activitats en grup de manera participativa, amb l’ajuda dels recursos didàctics i les eines disponibles en un Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA), i amb el suport d’un quadern en paper.

Les tasques a realitzar i els recursos didàctics poden ser personalitzats pels docents per adaptar-los a la realitat de l’escola i de l’alumnat.

TeideProjectes inclou un servei de formació al professorat i un assessorament actiu en l’aplicació d’aquest aprenentatge basat en l’experiència. Facilita la tasca diària dels docents, motiva l’alumnat i ajuda els centres educatius a diferenciar-se pel seu caràcter innovador.

competencial TeideProjectes Esquema projecte

Solució pedagògica integral

1. Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA)

1. Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA)

TeideProjectes disposa d’un Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) que permet la relació entre alumnes, professorat i coneixement a través d’una seqüència didàctica on es proposen els reptes, les tasques i els encàrrecs que vertebren el projecte.

2. Espai amb recursos didàctics

2. Espai amb recursos didàctics

TeideProjectes permet al professorat i als alumnes disposar de recursos didàctics, en diferents formats digitals, que aporten la informació necessària per resoldre els reptes plantejats.

3. Espai d’eines

3. Espai d’eines

Els alumnes també disposen d’unes eines que els ajuden a resoldre les tasques i activitats a experimentar. A l’espai d’eines de l’EVA s’explica «com es prepara una bona exposició oral», «com es fa un blog», «com s’edita un clip de vídeo» o «com es fa una presentació de diapositives», entre moltes altres estratègies.

4. Espai amb recursos docents

4. Espai amb recursos docents

Els professors disposen a l’EVA d’un espai amb recursos docents per resoldre dubtes i treballar amb seguretat i eficàcia aquesta proposta educativa. Alguns d’aquests recursos són «orientacions per al treball cooperatiu», «rúbriques d’avaluació» i un «banc d’experiències d’altres cursos o centres», entre
d’altres.

5. Formació

5. Formació

Els educadors participen en cursos de formació orientats a facilitar la implementació dels principis metodològics del treball per projectes: aprenentatge basat en problemes i reptes, grups de treball cooperatiu, avaluació formativa, etc.

6. Assessorament

6. Assessorament

L’equip directiu i els docents dels centres educatius reben un assessorament personalitzat que facilita la programació de plans estratègics d’innovació i permet incorporar aquesta metodologia als centres educatius, atenent les necessitats de cada cas concret.

do diet pills work abs dr oz approved weight loss pill new diet pill advertised on tv what ius the keto diet cla health risks diet soda on keto reddit how to lose weight fast by exercise clean meal plan for weight loss fastest way to lose 10 pounds keto diet plan pinterest free 7 day diet plan to lose weight fast best pills to lose weight fast for men how much weight loss is healthy diet pills causing hair loss cutting 10 pounds mega keto pills full diet plan for weight loss can i have sugar on a keto diet food that helps burn belly fat ten pounds in one week eating fruit to lose weight fast how many calories to lose 3 lbs per week can you use pea protein on the keto diet grilled stuffed peppers keto diet if on keto diet is pretzel thins bad for u pure garcinia weight loss effects of drinking wine on keto diet keto diet foods and drinks nutrition for keto diet in percentages spartan diet pills is the keto diet actually good for you health carb loading day on keto diet can mighty maca be used on a keto diet natural stomach fat burner eating dairy on keto diet how to unsubscribe from keto rapid diet app commercial salad dressings okay with keto diet burn the fat diet mediterranean keto diet plan dairy free evidence based keto diet book what chicken sausage is allowed when doing keto diet align weight loss pills can keto diet make you tired acai berry diet pills avocado in keto diet how to lose weight fast unhealthy reddit on a keto diet, how much protien should one eat does the keto diet help reduce insulin levels ketones are a by product of the metabolism of candida and keto diet 100 dollar diet watchdog best menopause weight loss pills free low carbohydrate diets keto diet and alcoholic beverages topamax diabetes keto diet plan wikipedia fda over the counter weight loss pills keto diet snack list moon burn weight loss pills